Pieslēgties
+371 24 888 000

Vispārējie Noteikumi

Šajā dokumentā aprakstīta pareiza un nepareiza AlphaHost piedāvāto pakalpojumu izmantošana (noteikumi). Šos noteikumus iespējams mainīt. Izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža AlphaHost mājas lapā.

AlphaHost pakalpojumi dod iespējas klientam izstrādāt, publicēt un atspoguļot mājas lapu, glabāt informāciju datu bāzē, nosūtīt un saņemt elektronisko pastu, nosūtīt un saņemt informāciju.

AlphaHost neseko informācijai, kuru klients padara par pieejamu vai saņem pakalpojumu izmantošanas laikā. Neskatoties uz to, AlphaHost reaģēs uz gadījumiem, ja klients neievēros vai pārkāps noteikumus. AlphaHost cer, ka klients uzņemsies atbildību un izmantos Internetu saskaņā ar likumu un tīkla etiķeti.

Kā AlphaHost klients Jūs piekrītat pakļauties šādiem noteikumiem.

Klients apņemas:

Neizmantot AlphaHost pakalpojumus, lai veidotu vai atbalstītu mājas lapas programmnodrošinājuma "lejupielādei" un/vai masveida izplatīšanai. Šis punkts attiecas uz mājas lapām, kuru trafiks 50% vai lielākā apjomā sastāv no "lejupielādētām" programmām vai binārajiem datiem.

Neveidot un/vai neatbalstīt mājas lapas, kuras ģenerē sistēmas kļūdas, pazemina serveru jaudu vai rada traucējumus serveru darbībā.

Neaizņemt vairāk par atļauto diska telpas apjomu, uzglabājot lielāka apjoma datus, nekā paredzēts tarifa plāna noteikumos.

Ievērot spēkā esošo Starptautisko likumdošanu un Latvijas Republikas likumdošanu.

Sniegt par sevi patiesu un pilnīgu informāciju.

Nedēvēt sevi par kādu citu personu vai organizāciju vai kādiem citiem paņēmieniem maldināt kādu, paužot savu attieksmi pret personu vai organizāciju.

Neizmantot neesošas e-pasta adreses un/vai neviltot jebkuru citu informāciju.

Neielādēt, nesūtīt, nepārsūtīt, neizplatīt, neizvietot, neglabāt un nenorādīt saites uz jebkuru citu informāciju, kas:

  • Ar likumu vai līgumiem aizliegta pārraidei vai izvietošanai.
  • Veicina datu, sistēmu, serveru vai tīklu uzlaušanu vai neautorizētu piekļuvi, vai nesankcionētu izmantošanu, ieskaitot jebkurus drošības sistēmas vai autentificēšanas sistēmas pārbaudes, skanēšanas vai uzticamības testēšanas mēģinājumus.
  • Falsificē informācijas avotu, viltojot TCP/IP nosaukumus, pasta nosaukumus vai jebkuru citu nosaukumu daļas ziņojumos, pieļauj neautorizētu datu vai trafiku apskatīšanu.
  • Pieļauj iejaukšanos citu lietotāju, sistēmas vai tīkla darbā, izmantojot "flood", tehnoloģijas, pārlieku aizņemot sistēmas vai tīklus, veicot uzbrukumus vai citas darbības, kas rada serveru avārijas atteices nejauši vai ar nodomu.
  • Grauj vai pieļauj intelektuālā īpašuma aizskaršanu, kas aizsargāts ar autortiesībām, tirdzniecības zīmēm, patentiem, komercnoslēpumiem, trešo personu slepenajām tehnoloģijām.
  • Satur slēpto reklāmu vai spamu.
  • Satur vīrusus, kaitīgas programmas vai citus programmu kodus, kuru mērķis ir kaitējums informāciju sistēmām.
  • Satur kailu ķermeņu attēlus vai pornogrāfiju, ko aizliedz LR likumi.
  • Reklamē, popularizē vai piedāvā nelegālu darbību, ieskaitot instrukcijas, preci, pakalpojumus, shēmas un parakstīšanās piedāvājumus, kas saistīti ar nelegālu darbību.

AlphaHost apņemas:

Saglabāt klienta informācijas konfidencialitāti, kas saņemta no viņa reģistrēšanās laikā, kā arī elektroniskā pasta privāto ziņojumu konfidencialitāti, izņemot gadījumus, kas paredzēti spēkā esošajā LR likumdošanā.

Ja mūsu piedāvātais pakalpojums neatbilst gaidītajam, Jūs varat atcelt hostinga pakalpojumus, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc pakalpojuma pasūtīšanas un apmaksas termiņa. Saņemt naudas atmaksu Jūs varat zvanot AlphaHost zvanu centram vai nosūtot prasību elektroniski — tās izskatīšana var ilgt līdz 30 dienām.

AlphaHost ir tiesīga

Dzēst informāciju, kas ir pretrunā ar šiem noteikumiem un spēkā esošo likumdošanu.

Gadījumos, ja AlphaHost atklāj, ka klients pārkāpj noteikumus, klienta account (konts) var tikt dzēsts bez iepriekšēja brīdinājuma. Klienta neizmantotie līdzekļi atdoti netiek.

Pieslēgties vai Reģistrēties